Konkurs grantowy 2022

Harmonogram konkursu 2022

Lp.DziałanieData
1.Ogłoszenie konkursu06.09.2021
2.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – OŁAWA
– Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

13.09.2021
godzina 12.00
3.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – WAŁBRZYCH
– Zespół Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych

14.09.2021
godzina 12.00
4.I ETAP składania wniosków o dofinansowanieI ETAP składania wniosków o dofinansowanie od 6.09.2020 do 3.12.2021
do godziny 23.59

5.I ETAP – ocena złożonych wniosków – do II ETAPU dopuszczone zostaną:
7 wniosków – Aglomeracja Wałbrzyska i 5 wniosków – powiat oławski
od 6.12.2021 do 9.12.2021
6.Posiedzenie Komisji Dotacyjnej – dla Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach od 10.12.2021
7.Posiedzenie Komisji Dotacyjnej – dla powiatu oławskiegow dniach od 10.12.2021
8.Ogłoszenie wyników oceny w ramach I ETAPU13.12.2021
9.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – opracowywanie projektów architektonicznych, wizualizacja projektów we współpracy ze szkołami od 13.12.2021 do 21 .03.2022
10.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – składanie korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych z projektami i wizualizacjądo 21.03.2022
11.Głosowanie lokalnej społeczności – przekazanie wizualizacji projektów i przygotowanie do promocji w mediachod 22.03 do 27.03.2022
12.Głosowanie lokalnej społeczności – głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościoweod 28.03 do 10.04.2022
do godziny 23.59.59
13.Ogłoszenie wyników konkursu – wybór laureatów11.04.2022
14.Podpisanie umów z laureatami i wypłata I transzy dotacji – 85% dotacjiod 11.04 do 15.04.2022
15.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Jelcz-Laskowice21.04.2022
godzina 10.00
16.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Wałbrzych22.04.2022
godzina 10.00
17.Realizacja projektów – możliwość konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej, przekazywanie informacji o realizacji, zdjęć itp.)od 11.04.2022 do 31.10.2022
18.Raport końcowy – złożenie raportu końcowego przez Wnioskodawców – możliwość konsultacji z Operatoremod 2.11.2022 do 18.11.2022
19.Raport końcowy – sprawdzenie przez Operator, korekta raportów przez Wnioskodawców i wypłata II transzy dotacji-15% dotacji od 21.11 do 30.11. 2022

Załączniki

Załączniki