Harmonogram konkursu 2023

Lp.DziałanieData
1.Ogłoszenie konkursu05.09.2022
2.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – OŁAWA
– Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

14.09.2022
godzina 12.00
3.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – WAŁBRZYCH
– Zespół Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych

15.09.2022
godzina 12.00
4.I ETAP składania wniosków o dofinansowanieI ETAP składania wniosków o dofinansowanie od 5.09.2022 do 5.12.2022
do godziny 23.59

5.I ETAP – ocena złożonych wniosków – do II ETAPU dopuszczone zostaną:
7 wniosków – Aglomeracja Wałbrzyska i 5 wniosków – powiat oławski, Gmina Czernica (powiat wrocławski)
od 6.12.2022 do 9.12.2022
6.Posiedzenie Komisji Dotacyjnej godzina 9:00-12:00 – Zespół Szkół nr5, Wałbrzych13.12.2022
7.Ogłoszenie wyników oceny w ramach I ETAPU14.12.2022
8.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – opracowywanie wizualizacji projektów przez Partnerów (szkoły)od 15.12.2022 do 20 .03.2023
9.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – składanie ewentualnych korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych i wizualizacjądo 20.03.2023
10.Głosowanie lokalnej społeczności – przekazanie wizualizacji i przygotowanie do promocji w mediachod 21.03 do 26.03.2023
11.Głosowanie lokalnej społeczności – głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościoweod 27.03 do 09.04.2023
do godziny 23.59.59
12.Ogłoszenie wyników konkursu – wybór laureatów12.04.2023
13.Podpisanie umów z laureatami i wypłata I transzy dotacji – 80% dotacjiod 13.04 do 17.04.2023
14.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Jelcz-Laskowice19.04.2023
godzina 10.00
15.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Wałbrzych21.04.2023
godzina 10.00
16.Realizacja projektów – możliwość konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej, przekazywanie informacji o realizacji, zdjęć itp.)od 13.04.2023 do 31.10.2023
17.Raport końcowy – złożenie raportu końcowego przez Wnioskodawców – możliwość konsultacji z Operatoremod 2.11.2023 do 17.11.2023
18.Raport końcowy – sprawdzenie przez Operator, korekta raportów przez Wnioskodawców i wypłata II transzy dotacji-20% dotacji od 20.11 do 30.11. 2023

Załączniki

Załączniki