Konkurs grantowy 2024

Harmonogram konkursu 2024

Lp.DziałanieData
1.Ogłoszenie konkursu11.09.2023
2.Termin składania wniosków o dofinansowanieod 2.10.2023 do 1.12.2023 do godziny 23:59
3.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami - WAŁBRZYCH
- Zespół Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych

03.10.2023 godzina 10:00
4.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami - OŁAWA
- Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

04.10.2023 godzina 10.00
5.Ocena wniosków - I ETAP – posiedzenie Komisji Dotacyjnej
- ocena wniosków
- posiedzenie Komisji Dotacyjnej (KD) – ocena wniosków
- wybór wniosków do prezentacji przez Wnioskodawcę przez Komisją Dot.
(do prezentacji wniosków przed Komisją Dotacyjną zaproszeni zostaną: AW – maks. 10 Wnioskodawców, PO – maks. 9 Wnioskodawców

od 04.12.2023 do 08.12.2023
6.Ocena wniosków - I ETAP – prezentacja wniosków przez Wnioskodawców:
- prezentacja wniosków
- posiedzenie Komisji Dotacyjnej (KD) – ocena prezentacji
- wybór wniosków do II etapu – opracowanie wizualizacji i głosowanie lokalnej społeczności
(do opracowania projektów wizualizacji zaproszeni zostaną:
AW – 8 Wnioskodawców, PO – 7 Wnioskodawców
od 11.12.2023 do .15.12.2023
7.Ogłoszenie wyników oceny w ramach I ETAPU15.12.2023
8.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie
- opracowywanie wizualizacji projektów przez Partnerów (szkoły) oraz ewentualnych korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych i wizualizacją
- przygotowanie wizualizacji Wnioskodawcom i przygotowanie do promocji projektów w mediach
od 18.12.2023 do 22.03.2024
9.Głosowanie lokalnej społeczności - głosowanie na najlepsze projekty poprzez media społecznościoweod 25.03 do 07.04.2024 do godziny 23:59:59
10.Ogłoszenie wyników konkursu - wybór laureatów08.04.2024
11.Podpisanie umów z laureatami i wypłata I transzy dotacji - 80% dotacjiod 08.04 do 19.04.2024
12.Realizacja projektów - możliwość konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej, przekazywanie informacji o realizacji, zdjęć itp.)od 22.04.2024 do 31.10.2024
13.Uroczyste spotkanie z laureatami - wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów - Jelcz-Laskowice22.04.2024 godzina 10.00
14.Uroczyste spotkanie z laureatami - wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Wałbrzych23.04.2024 godzina 10:00
15.Raport końcowy - złożenie raportu końcowego przez Wnioskodawców - możliwość konsultacji z Operatoremod 4.11.2024 do 18.11.2024
16.Raport końcowy - sprawdzenie przez Operatora, korekta raportów przez Wnioskodawców i wypłata II transzy dotacji – 20% dotacjiod 19.11.2024 do 30.11. 2024