O Funduszu

Fundusz Toyoty - Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat W 2011 roku fabryka Toyoty podjęła nową inicjatywę, mającą na celu zwiększenie

Czytaj więcej

Zmieniaj z nami otoczenie

Z naszego programu skorzystało już wiele instytucji zobacz zdjęcia z naszych realizacji. Fundusz Toyoty Stare Bogaczowice. 17.06.2019 r. fot. Jacek

Czytaj więcej

Wizyty fundraisingowe

Fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach zapraszają chętne firmy, szkoły średnie i uczelnie do zwiedzania naszych zakładów i poznania systemu

Czytaj więcej

Co w lesie piszczy

Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Mieroszów Projekt: „Co w lesie piszczy”  Wysokości dotacji: 19.778,40 zł Przedmiotem projektu było stworzenie miejsca edukacji o...

Read More

Rowerem przez Polskę

Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Wałbrzych Projekt: „Rowerem przez Polskę” Dotacja: 20.000 zł  Projekt zakłada stworzenie placyku manewrowego do nauki...

Read More

Aktywny relaks

Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 1, Wałbrzych Projekt: „Ogródek aktywnego relaksu” Dotacja: 17.840 zł Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego...

Read More

Fundusz Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat

W 2011 roku fabryka Toyoty podjęła nową inicjatywę, mającą na celu zwiększenie zaangażowania TMMP w rozwiązywanie problemów i podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności w formie Funduszu Toyoty.  Poprzez wsparcie funduszu chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do zmiany naszego najbliższego otoczenia. Stąd motto Funduszu: „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.


O dofinansowanie funduszu do kwoty 30 tysięcy złotych raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego realizowanego na terenie aglomeracji wałbrzyskiej, powiatu oławskiego oraz gminy Czernica mogą starać się organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.


Kryteria oceny konkursu promują projekty które:

 • są zbieżne z priorytetami Toyoty:
  • Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.,
  • Nauka i edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.,
  • Sport, rekreacja i turystyka np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
  • Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.,
  • Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.
  • Równość w dostępie, różnorodność, inkluzywność – eliminacja barier architektonicznych, ergonomicznych, psychospołecznych, fizycznych, tablice edukacyjne
 • wykazują się pomysłowością/innowacyjnością,
 • pozostawiają trwałe, fizyczne zmiany w otoczeniu,
 • zaspokajają potrzeby i/lub rozwiązują problemy lokalnej społeczności,
 • zakładają wsparcie finansowe, organizacyjne lub materialne wielu partnerów,
 • realizowane są z zaangażowaniem i wsparciem społeczności lokalnej, w tym pracowników fabryki Toyoty,
 • są dokładne pod kątem planowania, w tym budżetu oraz zagospodarowana przestrzennego


Po wstępnym wyborze najlepszych prac, trafiają one pod głosowanie lokalnej społeczności za pomocą formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook: https://www.facebook.com/FunduszToyoty.


Fundusz Toyoty realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej, która pełni funkcję koordynatora oraz Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu, którego uczniowie na kierunku architektura krajobrazu w ramach zajęć praktycznych przygotowują koncepcje zagospodarowania przestrzeni dla projektów zgłoszonych do konkursu oraz Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, którego uczniowie na kierunku informatyka pomagają w przygotowaniu koncepcji.


Od momentu powołania Funduszu Toyoty łącznie z edycją 2022 sfinansowanych zostało łącznie 68 projektów. Część z nich powstała dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony firm, które w zamian za możliwość wizyty w fabryce Toyoty i poznania unikalnego systemu produkcyjnego Toyoty przekazują dodatkowe dotacje na działalność funduszu.


KONTAKT

Koordynator Funduszu
Fundacja Edukacji Europejskiej
Grzegorz Kruszyński
tel. 601-262-182
e-mail: fundusztoyoty@fee.pl