Do 3 grudnia 2021r złożona następującą liczbę wniosków z dwóch obszarów:

 1. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA – 14 wniosków, w tym 1 nie spełniał kryterium formalnego (trwała zmiana w otoczeniu str. 6, p. V.1.3 regulaminu i podlegały dalszej ocenie
 2. POWIAT OŁAWSKI – 4 wniosku, w tym 2 nie spełniały kryterium formalnego (trwała zmiana w otoczeniu str. 6, p. V.1.3 regulaminu i podlegały dalszej ocenie

10 grudnia 2021r odbyło się posiedzenie dwóch Komisji Dotacyjnych „KD” (skład Komisji na str. 7), które przyznały punty zgodnie z ww. regulaminem. Lista wniosków i przyznanych punktów poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 8) do II etapu konkursu KD miała dopuścić:

– 7 wniosków z obszaru AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

– 5 wniosków z obszaru POWIATU OŁAWSKIEGO

Ze względu na to, że I etapie oceny na obszarze POWIATU OŁAWSKIEGO złożone zostały 4 wnioski z tego 2 wnioski niespełniające kryterium formalnego (p.V, p. 1.3), członkowie KD z obu obszarów podjęli wspólną decyzję, że do II etapu konkursu dopuszczone będzie:

– 9 wniosków z obszaru AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

– 2 wnioski z obszaru POWIATU OŁAWSKIEGO

Lista rankingowa wniosków z POWIATU OŁAWSKIEGO

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic, projekt: „Chwałowicki Skwerek kieszonkowy- gramy w Teqball!”, 296 punktów – przechodzi do II etapu
 2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, projekt: „Ścieżka moto-sensoryczna – spacer w dobrą przyszłość”, 200 punktów – przechodzi do II etapu
 3. Klub Sportowy Fighter, Jelcz-Laskowice, projekt: „Modernizacja sali gimnastycznej ZS im. Jana Kasprowicza” – niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3),
 4. Stowarzyszenie dla integracji i inicjatyw lokalnych „Nasz Nowy Dwór”, projekt: „Nowy Dwór – wioska Internetowa” – niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3),

Lista rankingowa wniosków z AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

 1. PSP nr 5, Boguszów Gorce, projekt: „Kolczasty zakątek- o jeżu nie tylko na papierze”, 415 punktów – przechodzi do II etapu
 2. PSP nr 2, Wałbrzych, projekt: „Miasteczko Ruchu Drogowego”, 385 punktów – przechodzi do II etapu
 3. MKS Karolina, Jaworzyna Śląska, projekt: „Edukacja na rowerze”, 380 punktów – przechodzi do II etapu
 4. Koło Gospodyń Wiejskich, Golińsk, projekt: „Budowa boiska sportowego w Golińsku”, 380 punktów – przechodzi do II etapu
 5. Przedszkole Samorządowe „Chatka Puchatka”, Jaworzyna Śląska, projekt: „Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego”, 375 punktów – przechodzi do II etapu
 6. PSP nr 1, Boguszów Gorce, projekt: „Naukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1”, 370 punktów – przechodzi do II etapu
 7. SP nr 1, Świdnica, projekt: „EKOlogicznie, EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach”, 365 punktów – przechodzi do II etapu
 8. OPS Jedlina Zdrój, projekt: „Horti Ogród”, 335 punktów – przechodzi do II etapu
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wałbrzych, projekt: „Rusz ciało i mózg! – gry stolikowe pod chmurką”, 325 punktów – przechodzi do II etapu
 10. SP nr 3, Głuszyca, projekt: „Ograniczenie emisji CO2 ratunkiem dla ZIEMI”, 320 punktów
 11. Fundacja Z Innej Bajki, Świdnica, projekt: „Zielona Szkoła – szkolny ogródek dydaktyczny – warzywny ze strefą relaksu dla dzieci”, 300 punktów
 12. Żłobek Miejski, Jedlina Zdrój, projekt: „Sensoryczny Ogród Zmysłów”, 230 punktów
 13. LKS Harbapol, Stanowice, projekt: „Zakup i montaż oświetlenia boiska”, 145 punktów,
 14. MKS Volley Świdnica Sp. z o.o., projekt: „Akademia siatkówki kobiet MKS Igner Home Volley Świdnica” – niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3)

Na postawie głosowania lokalnej społeczności, które trwało w dniach 11-24 kwietnia 2022 wyłoniono finalistów konkursu grantowego jak poniżej.
Aglomeracja wałbrzyska:

 1. PSP nr 5, Boguszów Gorce, projekt: „Kolczasty zakątek- o jeżu nie tylko na papierze”, 915 punktów
 2. PSP nr 2, Wałbrzych, projekt: „Miasteczko Ruchu Drogowego”, 885 punktów
 3. Koło Gospodyń Wiejskich, Golińsk, projekt: „Budowa boiska sportowego w Golińsku”, 880 punktów
 4. PSP nr 1, Boguszów Gorce, projekt: „Naukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1”, 870 punktów
 5. SP nr 1, Świdnica, projekt: „EKOlogicznie, EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach”, 865 punktów
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wałbrzych, projekt: „Rusz ciało i mózg! – gry stolikowe pod chmurką”, 825 punktów

Powiat oławski:

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic, projekt: „Chwałowicki Skwerek kieszonkowy- gramy w Teqball!”, 685 punktów
 2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, projekt: „Ścieżka moto-sensoryczna – spacer w dobrą przyszłość”, 516 punktów

Szczegóły zwycięskich projektów

L.p.WnioskodawcaProjektSuma punktówSzczegóły projektu
1PSP nr 5, Boguszów GorceKolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze915Szczegóły
2PSP nr2, WałbrzychMiasteczko Ruchu Drogowego885Szczegóły
3Koło Gospodyń Wiejskich, GolińskBudowa boiska sportowego w Golińsku880Szczegóły
6PSP nr 1, Boguszów GorceNaukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1870Szczegóły
7SP nr 1, ŚwidnicaEkologicznie, Ekonomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach865Szczegóły
9Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, WałbrzychRusz ciało i mózg! – gry stolikowe „pod chmurką”825Szczegóły
L.p. Wnioskodawca Projekt Suma punktów Szczegóły projektu
1 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji,
Chwałowice
Chwałowicki Skwerek kieszonkowy- gramy w Teqball ! 685 Szczegóły
2 Szkoła Podstawowa, Wierzbno Ścieżka moto-sensoryczna – spacer w dobrą przyszłość 516 Szczegóły

Harmonogram konkursu 2022

Lp.DziałanieData
1.Ogłoszenie konkursu06.09.2021
2.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – OŁAWA
– Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

13.09.2021
godzina 12.00
3.Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami – WAŁBRZYCH
– Zespół Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych

14.09.2021
godzina 12.00
4.I ETAP składania wniosków o dofinansowanieI ETAP składania wniosków o dofinansowanie od 6.09.2020 do 3.12.2021
do godziny 23.59

5.I ETAP – ocena złożonych wniosków – do II ETAPU dopuszczone zostaną:
7 wniosków – Aglomeracja Wałbrzyska i 5 wniosków – powiat oławski
od 6.12.2021 do 9.12.2021
6.Posiedzenie Komisji Dotacyjnej – dla Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach od 10.12.2021
7.Posiedzenie Komisji Dotacyjnej – dla powiatu oławskiegow dniach od 10.12.2021
8.Ogłoszenie wyników oceny w ramach I ETAPU13.12.2021
9.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – opracowywanie projektów architektonicznych, wizualizacja projektów we współpracy ze szkołami od 13.12.2021 do 04 .04.2022
10.II ETAP składania wniosków o dofinansowanie – składanie korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych z projektami i wizualizacjądo 04.04.2022
11.Przekazanie wizualizacji projektów i przygotowanie do promocji w mediachod 04.04 do 10.04.2022
12.Głosowanie lokalnej społeczności – głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościoweod 11.04 do 24.04.2022
do godziny 23.59.59
13.Ogłoszenie wyników konkursu – wybór laureatów25.04.2022
14.Podpisanie umów z laureatami i wypłata I transzy dotacji – 85% dotacjiod 25.04 do 29.04.2022
15.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Jelcz-Laskowice21.04.2022
godzina 10.00
16.Uroczyste spotkanie z laureatami – wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów – Wałbrzych22.04.2022
godzina 10.00
17.Realizacja projektów – możliwość konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej, przekazywanie informacji o realizacji, zdjęć itp.)od 25.04.2022 do 31.10.2022
18.Raport końcowy – złożenie raportu końcowego przez Wnioskodawców – możliwość konsultacji z Operatoremod 2.11.2022 do 18.11.2022
19.Raport końcowy – sprawdzenie przez Operator, korekta raportów przez Wnioskodawców i wypłata II transzy dotacji-15% dotacji od 21.11 do 30.11. 2022

Załączniki

Załączniki