Rowerem przez Polskę

Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Wałbrzych
Projekt: „Rowerem przez Polskę”
Dotacja: 20.000 zł

 Projekt zakłada stworzenie placyku manewrowego do nauki jazdy na rowerze stworzonego na planie mapy Polski. Na placu rozmieszczone zostaną domki z wyposażeniem charakterystycznym dla różnych regionów kraju. Nauka jazdy na rowerze będzie połączona z nauką geografii, historii i kultury naszego kraju.