Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 1, Wałbrzych
Projekt:
„Ogródek aktywnego relaksu”
Dotacja: 17.840 zł

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez budowę boiska do gry w petanque, montaż stołów do gry w szach,  montaż urządzenia do streetworkout’u.